Złoto

Dlaczego banki kupują złoto?

Jeśli zastanawiasz się, "czy banki kupują złoto?", odpowiedź brzmi: "tak". W obliczu dramatycznie rosnącej inflacji instytucje finansowe kupują obecnie złoto w dużych ilościach.

Dlatego też, aby w pełni zrozumieć korzyści płynące z inwestowania w złoto, należy zrozumieć, w jaki sposób banki wykorzystują inwestycje w złoto do ochrony przed wahaniami rynku.

Banki centralne są najważniejszymi globalnymi nabywcami złota i obecnie posiadają około 20% światowego złota. Odnosi się to do całości złota wydobytego i uszlachetnionego na przestrzeni dziejów, co stanowi niewiarygodnie dużą ilość.

Sam rząd Stanów Zjednoczonych posiada rezerwy wynoszące ponad 8000 ton złota, co stanowi znaczną część jego zasobów.

Chociaż żaden inny naród nie jest bliski przekroczenia tej liczby, większość znaczących potęg gospodarczych posiada znaczne ilości złota i innych metali szlachetnych.

Choć Stany Zjednoczone i inne światowe supermocarstwa zgromadziły już znaczne zapasy złota, wiele narodów nadal kupuje złoto w dużych ilościach.

Obecnie głównymi nabywcami są Rosja i Chiny, choć ich rezerwy są znacznie mniejsze niż krajów omówionych powyżej. W miarę jak kolejne kraje będą dojrzewać i wchodzić na globalny rynek, prawdopodobnie również będą inwestować w złoto, zapewniając sobie stały dopływ nabywców.

Ze względu na jego ograniczoną ilość i stabilną wartość, posiadanie złota przynosi instytucjom finansowym wiele korzyści. Zrozumienie tych korzyści pomoże Ci stworzyć swoją strategię inwestycyjną i lepiej zrozumieć machinacje rynku akcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego banki kupują złoto, w tym artykule omówimy podstawy.

Które banki zazwyczaj kupują złoto

Głównymi nabywcami złotych sztabek i monet są banki centralne. Banki te kontrolują krajowe zasoby pieniądza, co sprawia, że ich zasoby muszą pozostać stabilne.

Ta rola jest kluczową odpowiedzialnością w społeczeństwie, ponieważ destabilizacja waluty może mieć katastrofalne skutki dla całego narodu.

Banki te stosują dywersyfikację, aby uchronić się przed drastycznymi wahaniami cen poszczególnych aktywów i zapewnić ich stabilność. W przypadku inwestorów prywatnych strategia ta polega na posiadaniu różnych oddzielnych aktywów, co gwarantuje, że zmiana wartości jednej inwestycji nie spowoduje dewaluacji całego portfela.

W przypadku banków centralnych proces ten jest bardzo podobny, ale na znacznie szerszą skalę.

Złoto jest pożądanym aktywem przez banki centralne z kilku powodów. Złoto wyjątkowo dobrze utrzymuje swoją wartość i zazwyczaj rośnie w stałym tempie.

Złoto ma również specyficzne właściwości, które sprawiają, że stanowi doskonałą ochronę przed inflacją. Dla zapewnienia maksymalnej stabilności idealną sytuacją byłoby, gdyby wszystkie waluty fiducjarne były zabezpieczone złotem, ale ze względu na ograniczoną ilość nie jest to możliwe.

Choć banki centralne są głównymi nabywcami złota na całym świecie, standardowe banki nadal uczestniczą w tej praktyce. Zasadniczo banki centralne są najbardziej znaczącym graczem ze względu na swoje nadzwyczajne zasoby i ważną rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie.

Ochrona przed inflacją

Jednym z głównych powodów, dla których banki nadal kupują sztabki złota, jest fakt, że aktywo to może stanowić bezpieczną przystań przed inflacją.

Ponieważ złoto ma stabilną globalną wartość, jego znaczne ilości pozwalają instytucjom finansowym zabezpieczyć się na wypadek wahań lokalnej waluty.

Inflacja oznacza stopniowe zmniejszanie się wartości walut z upływem czasu. Spadek ten jest procesem naturalnym, ponieważ stałe zwiększanie podaży wszystkiego, co jest w obiegu, powoduje spadek wartości każdej jednostki.

Inflacja nie jest jednak procesem jednolitym, a tempo jej występowania może ulegać znacznym wahaniom w zależności od różnych czynników.

Podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych, wartość dolara zależy od kaprysów inwestorów. Jeśli większość inwestorów spodziewa się wzrostu inflacji, ich działania mogą sprawić, że stanie się to samospełniającą się przepowiednią.

Chociaż wartość złota podlega wahaniom, jest ono generalnie znacznie mniej podatne na tego typu wpływy.

Poza czystą stabilnością, złoto oferuje dodatkowe zabezpieczenie przed inflacją. W Stanach Zjednoczonych wartość złota ma odwrotną relację do wartości dolara.

Termin inverse oznacza coś odwrotnego, co oznacza, że wartość złota będzie rosła, gdy wartość dolara spadnie z powodu inflacji. W praktyce oznacza to, że kupując złote monety, możesz ustabilizować wartość swojego portfela nawet w obliczu ekstremalnej inflacji.

Stabilność

Przez większą część historii ludzkości rządy państw wspierały swoje waluty złotem przechowywanym przez banki centralne. Praktyka ta oznaczała, że kraje gromadziły zapasy złota, które odzwierciedlały ilość pieniędzy znajdujących się w obiegu.

Zapewniało to doskonałą stabilność, ale rosnąca liczba ludności i coraz większa złożoność systemu finansowego na świecie sprawiły, że rozwiązanie to stało się niemożliwe do zastosowania w Stanach Zjednoczonych i większości innych krajów.

Od tego czasu dolar amerykański nie ma już oparcia w złocie, co czyni go bardziej podatnym na wahania. Banki centralne zdają sobie z tego sprawę i nadal kupują złoto, aby zmniejszyć ryzyko.

W ostatecznym rozrachunku takie działanie świadczy o niepewności w kierownictwie tych instytucji finansowych, gdyż nie byłoby potrzeby gromadzenia takich zapasów, gdyby miały one pełne zaufanie do stabilności papierowych walut, które dostarczają.

Niestety, obawa ta jest racjonalna. Chociaż dolar jest niezwykle stabilny jak na walutę fiat, to nierzadko inflacja może znacznie naruszyć wartość i stabilność tych walut.

Teraz, gdy znasz już odpowiedź na pytanie "czy banki kupują złoto?" i dlaczego, zastanawiasz się, czy kupowanie złota może przynieść podobne korzyści inwestorom prywatnym.

Jako strategia wzrostu

Choć złoto dostarcza wielu dodatkowych korzyści, które sprawiają, że jest ono atrakcyjną opcją inwestycyjną, to jednak samo w sobie może być opłacalne. Wiele banków decyduje się na zakup złota jako inwestycji długoterminowej, aby ułatwić sobie długoterminowy wzrost.

Złoto jest aktywem stabilnym i zazwyczaj zyskuje na wartości, więc jest to rozsądna strategia.

Nawet rządy poszczególnych państw dostrzegają te korzyści - rządy federalne wielu krajów inwestują w metale szlachetne.

Co więcej, rządy krajowe zazwyczaj podchodzą do inwestycji w sposób długoterminowy, więc takie działanie jest pozytywnym sygnałem świadczącym o opłacalności inwestycji.

Czy te korzyści odnoszą się do Ciebie

Choć prywatni inwestorzy nie dysponują takimi aktywami, które mogą wykorzystać jako dźwignię finansową jak banki centralne, zasady, które czynią złoto rozważną inwestycją, są prawdziwe dla każdego.

Jeśli obawiasz się, że inflacja obniży wartość Twojego portfela, zakup złota może być doskonałym sposobem na zabezpieczenie się.

Wartość dolara jest bardzo podatna na polityczne machinacje, a jego wartość zmienia się niekiedy drastycznie tylko na podstawie komentarzy rządzących.

W takich czasach nie należy ufać, że rządzący mają na uwadze nasz najlepszy interes.

W obliczu groźby recesji inwestorzy muszą zachować ostrożność przy wyborze aktywów do zakupu. Stopy inflacji gwałtownie wzrosły, a pandemia zdestabilizowała gospodarkę w stopniu budzącym niepokój.

Choć mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy, zawsze warto przygotować się na najgorsze.

Na szczęście wartość złota jest o wiele bardziej stabilna niż dolara. Złoto jest bardzo bezpieczną inwestycją, ponieważ ma wartość globalną i jest dostępne w ograniczonej ilości.

Chociaż trudno jest osiągnąć zysk w obliczu inflacji lub krachu giełdowego, włączenie złota do portfela inwestycyjnego może zapewnić cenną ochronę przed deprecjacją aktywów.

Chroń swoich bliskich

Podczas gdy banki i inne instytucje finansowe kierują się tylko dolarami i centami, my wiemy, że istnieją inne czynniki, które musisz wziąć pod uwagę.

Jeśli więc zależy Ci na utrzymaniu bliskich Ci osób teraz i po Twojej śmierci, inwestycja w złoto może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie planowania ich przyszłości.

Choć istnieje szeroki wachlarz możliwości zapewnienia rodzinie utrzymania poprzez fundusze powiernicze i inne środki, większość z nich jest bardzo podatna na wahania rynku.

Na przykład, nawet fundusze na studia są podatne na dewaluację spowodowaną inflacją lub załamaniem rynku, co stanowi poważny problem w dzisiejszym klimacie ekonomicznym.

Na szczęście istnieje bardziej stabilna opcja. Złoto wyjątkowo dobrze utrzymuje swoją wartość, co czyni je doskonałą opcją jako składnik majątku do przekazania.

Jeśli więc zależy Ci na komforcie i przyszłości Twojej rodziny, zamiana części majątku na złoto jest skutecznym sposobem na utrzymanie wartości.

Zaczynaj

Czytając ten artykuł, zrobiłeś więcej niż tylko odpowiedziałeś na pytanie: czy banki kupują złoto? Dowiedziałeś się także wiele o roli, jaką złoto odgrywa w bankowości i inwestycjach, oraz o unikalnych korzyściach, jakie może przynieść.

Omówiliśmy też, w jaki sposób korzyści te mogą dotyczyć także inwestorów prywatnych.

Wiemy, że obecny klimat ekonomiczny jest dla wielu z nas źródłem stresu. Ważne jest, aby rozważyć potencjalne skutki i zaplanować działania na wypadek potencjalnych problemów, a inwestowanie w stabilne aktywa może być doskonałym początkiem.

Utrzymywanie części swojego majątku w złocie i innych trwałych aktywach może zapewnić cenny spokój ducha nawet w niepewnych czasach.

Kiedy zdecydujesz się na zakup złota jako inwestycji, Learn About Gold może pomóc Ci określić kolejne kroki. Mamy odpowiedzi na wiele innych pytań oprócz tego, "czy banki kupują złoto?".

Nasza strona jest najlepszym miejscem, by dowiedzieć się o korzyściach płynących z inwestowania w złoto i umożliwia Ci porównanie wiodących opcji zakupu. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem złota, odwiedź naszą stronę już dziś pod adresem https://learnaboutgold.com/.

Zobacz również