Złoto

Kiedy jest najlepszy czas na kupno lub sprzedaż złota? Sygnały, na które należy zwracać uwagę

Czy wiesz, kiedy jest najlepszy czas na kupno lub sprzedaż złota? Złoto staje się coraz bardziej popularne w handlu i inwestowaniu, oferując doskonałe możliwości zysku dla bystrych traderów i inwestorów. Aby odnieść sukces w handlu złotem, musisz poznać unikalne cechy złota jako towaru i zrozumieć logikę stojącą za najskuteczniejszymi strategiami handlu złotem.

Przygotowaliśmy krótki przewodnik po inwestowaniu w złoto i handlu nim, zawierający niektóre z najlepszych zyskownych strategii handlu złotem oraz czynniki, które silnie wpływają na cenę złota. Po zakończeniu tego artykułu będziesz miał lepsze pojęcie o tym, kiedy najlepiej kupować, a kiedy sprzedawać złoto.

Spis treści

 • Dlaczego warto handlować lub inwestować w złoto?
 • Rodzaje handlu złotem
  • Złote opcje i kontrakty terminowe
  • Fundusze ETF na złoto
  • Akcje wydobywcze złota
  • Złoto u brokera FOREX
 • Sprawdzone strategie handlu złotem
  • Analiza fundamentalna i handel złotem
  • Analiza techniczna i handel złotem
 • Najlepsze rady dla Day Trades na złocie

Dlaczego warto handlować lub inwestować w złoto?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, złoto jest atrakcyjne dla inwestorów i traderów, ponieważ oferuje wiele możliwości zysku. Jest to również doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Złoto od dawna jest ulubionym surowcem inwestorów, którzy lubią dokonywać długoterminowych inwestycji, ponieważ jego wartość w długim terminie zawsze wzrasta.

Inwestorzy i traderzy zwracają się ku złotu w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego, niestabilności rynku i spadku koniunktury. Nie oznacza to jednak, że inwestowanie w złoto i handel nim jest zawsze pozytywną propozycją, gdyż cena złota może również spadać w dłuższym okresie.

Handel złotem jest o wiele bardziej dynamiczny i oferuje wyższe marże zysku, ale wiąże się też z większym ryzykiem. W zależności od tego, jaki rodzaj handlu złotem wybierzesz, możesz spodziewać się dużej zmienności. Może to przynieść wysokie zyski, ale tylko wtedy, gdy potrafisz dokładnie odczytywać trendy i rozumiesz fundamenty, które wpływają na cenę złota.

Wadą handlu złotem jest to, że często wiąże się on z wysokimi opłatami maklerskimi, które mogą poważnie wpłynąć na Twoją marżę zysku, zwłaszcza jeśli nie wybierzesz maklera rozsądnie. Dodatkowo, zmienność rynków giełdowych złota może w krótkim czasie przynieść inwestorom znaczne straty.

Rodzaje handlu złotem

Istnieje kilka sposobów na handel złotem, które mają różne zalety i wady, w zależności od tego, jaki rodzaj handlu wybierzesz. Zanim wybierzesz optymalną metodę handlu, pamiętaj o jasnej strategii dotyczącej Twoich celów inwestycyjnych/handlowych i o tym, jak je osiągniesz.

Opcje i kontrakty terminowe na złoto

Handel opcjami i kontraktami terminowymi na złoto jest najprostszym sposobem na handel prawdziwym złotem, przy użyciu powszechnie dostępnej, regulowanej giełdy. Niestety, jednym z największych problemów związanych z handlem opcjami i kontraktami terminowymi na złoto jest to, że wymaga on posiadania rachunku maklerskiego z depozytem w wysokości co najmniej 5 000 $, ze względu na ograniczenia dotyczące najmniejszych rozmiarów transakcji na rynku terminowym, które wynoszą 33 uncje złota.

Fundusze ETF na złoto

Alternatywą dla bezpośredniego handlu złotem jest handel złotymi funduszami ETF (exchange-traded funds), które posiadają złoto. Wahania cen udziałów w tych ETF-ach są ściśle skorelowane z wahaniami cen złota. Ponownie, będziesz musiał otworzyć rachunek maklerski, na którym możesz bezpośrednio handlować akcjami i udziałami. Wiąże się to ze znacznymi opłatami transakcyjnymi pobieranymi przez brokera, z którego usług korzystasz, oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi depozytu w wysokości tysięcy dolarów.

Akcje wydobywcze złota

Akcje spółek wydobywających złoto są pośrednią inwestycją w złoto, ponieważ handlujesz akcjami spółek wydobywających złoto, na których cenę wpływa cena złota. Niestety, nie jest to jedyny czynnik wpływający na koszt akcji górniczych, co czyni je bardziej ryzykowną propozycją i trudniejszą do przewidzenia.

Złoto u brokera FOREX

Handel złotem u brokera FOREX/CFD jest najłatwiejszym i najbardziej opłacalnym sposobem wejścia w świat handlu złotem. Istnieje wiele domów maklerskich FOREX/CFD do wyboru, oferujących doskonałe wsparcie i dodatkowe usługi.

Zaletą domów maklerskich FOREX/CFD jest to, że oferują one handel złotem spot, co oznacza, że handlujesz rzeczywistą ceną złota za uncję. Dodatkowo, możesz zacząć handlować już z kwotą 100$ na koncie, a minimalne wymagania handlowe są tak niskie, jak jedna uncja. Wadą brokerów FOREX/CFD jest to, że transakcje długoterminowe wiążą się z dodatkowymi opłatami, chyba że masz konto do handlu islamskiego.

Sprawdzone strategie handlu złotem

Analiza fundamentalna i handel złotem

Analiza fundamentalna stosowana w handlu złotem wykorzystuje główne czynniki i parametry makroekonomiczne i koreluje je z ruchem cen złota. Zbierając i analizując dane makroekonomiczne, zidentyfikowaliśmy cztery ogólne okoliczności, w których cena złota wzrasta:

 • Wysoka inflacja
 • Niestabilność lub kryzys gospodarczy
 • Gwałtowny spadek wartości dolara amerykańskiego
 • Ujemne realne stopy procentowe.

Wysoka inflacja a złoto

Istnieje pozytywna korelacja między ceną złota a niezwykle wysokimi stopami inflacji. Nietypowo wysokie stopy inflacji to takie, które przekraczają 6% w skali roku. Ostatni raz tego typu wskaźniki w USA wystąpiły na początku lat 80. Nic dziwnego, że pod koniec lat 70. i na początku lat 80. cena złota rosła.

Kryzys gospodarczy a złoto

Trzy ostatnie wielkie kryzysy gospodarcze w USA - załamanie gospodarcze w późnych latach 70-tych, kryzys finansowy w latach 2008/2009 oraz kryzys w 2020 roku spowodowany epidemią COVID-19 - wykazywały pozytywną korelację z ceną złota. Cena złota rosła w tych okresach stabilności i spowolnienia gospodarczego.

Indeks dolara amerykańskiego a złoto

Handel złotem jest bezpośrednio związany z dolarem amerykańskim, ponieważ giełdy wyrażają ceny złota w dolarach amerykańskich. US Dollar Index mierzy wahania względnej wartości dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, a pozytywna korelacja występuje również w tym przypadku.

Ujemne realne stopy procentowe a złoto

Ujemna realna stopa procentowa waluty występuje wtedy, gdy stopa inflacji przewyższa stopy procentowe waluty, co oznacza, że waluta traci na wartości z powodu inflacji szybciej, niż płacone są stopy procentowe tej waluty. Taka sytuacja miała miejsce tylko dwa razy w historii współczesnej, pod koniec lat 70. oraz w latach 2018 i 2019. W obu przypadkach cena złota wzrosła. Nie są to jednak wystarczające dane ani dowody na poparcie tej teorii.

Sezonowość i złoto

Inna strategia inwestycyjna opiera się na sezonowości złota. Zakłada ona, że pewne okresy w ciągu roku prowadzą do wzrostu cen złota. Długoterminowe dane potwierdzają trend, że w sierpniu, wrześniu i listopadzie cena złota wzrasta w przeważającej większości lat.

Analiza techniczna i handel złotem

Analiza techniczna stosowana w handlu złotem bada korelację między aktualnymi ruchami cen złota a historycznymi ruchami cen złota. Celem jest zidentyfikowanie trendów i wzorców, które mogą być pomocne w podejmowaniu przyszłych decyzji handlowych. Najpopularniejsze strategie handlu złotem oparte na analizie technicznej to handel trendami i handel zmiennością.

Handel trendami a złoto

Najprostszą i zdecydowanie najbardziej popularną metodą handlu trendami na złocie jest handel na wybiciach podczas długoterminowego trendu. Strategia ta polega na porównywaniu ceny zamknięcia złota w danym miesiącu z trendem cenowym z poprzednich sześciu miesięcy.

Jeśli cena zamknięcia złota jest wyższa niż trend 6-miesięczny, jest to trend byczy i idealna okazja do handlu długoterminowego. Jeśli cena zamknięcia złota jest niższa niż trend 6-miesięczny, jest to trend niedźwiedzi i doskonała okazja do handlu krótkoterminowego.

Volatility Trading a złoto

Volatility Trading koncentruje się na porównywaniu miesięcznej ceny zamknięcia złota z ATR (average true range), która mierzy zmienność lub zmianę ceny złota w ciągu danego dnia. Analiza ATR i trendów zmienności pokazuje, że jeśli zmiana ceny złota w ciągu danego dnia jest większa niż średnia dzienna zmiana ceny złota z ostatnich 15 dni, istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena złota wzrośnie bardziej znacząco w ciągu następnego dnia.

Najlepsze rady dla Day Trades na złocie

Zyskaj najwięcej korzyści z handlu złotem, zwracając baczną uwagę na następujące czynniki:

 • Jeśli cena złota przekracza 6-miesięczne maksimum, zastosuj agresywne bycze podejście do handlu.
 • Jeśli cena złota jest wyższa niż sześć miesięcy temu, ale wciąż poniżej niektórych wartości z tych sześciu miesięcy, przyjmij konserwatywne, bycze podejście do handlu złotem.
 • Jeśli cena złota jest niższa od sześciomiesięcznego maksimum, stosuj agresywne, niedźwiedzie podejście do handlu złotem.
 • Jeśli cena złota jest niższa niż sześć miesięcy temu, ale wciąż wyższa niż niektóre wartości z tych sześciu miesięcy, przyjmij konserwatywne, niedźwiedzie podejście do handlu złotem.
 • Jeśli cena nie uległa zmianie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wykorzystaj odwrócenie trendu w widocznych obszarach wsparcia lub oporu.

Learn About Gold jest Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkiego, co jest związane ze złotem. Nasz zespół ekspertów regularnie publikuje materiały, blogi i porady dotyczące inwestowania i handlu złotem. Naszą misją jest pomaganie Ci w podejmowaniu najlepszych decyzji inwestycyjnych i kojarzenie Cię z renomowanymi platformami handlu i inwestowania w złoto. Jeśli chciałbyś zdywersyfikować swoje portfolio i dodać do niego więcej wartości dzięki złotu, zajrzyj na naszą stronę i zobacz, co mamy do zaoferowania.

Zobacz również